GRAMATYKA
POLSKA
ZAIMKI ~ PRONOUNS

I You Mister Madame Miss He It She
I ja ty pan pani panna on ono ona N
II mnie ciebie, cię1 pana pani panny jego, go1 (niego2) jej (niej2) G
III mnie, mi1 tobie, ci1 panu pani pannie jemu, mu1 (niemu2) jej (niej2) D
IV mnie3 ciebie, cię1 pana panią pannę jego, go1 (niego2) je (nie2) ją (nią2) A
V mną tobą panem panią panną nim nią I
VI mnie tobie panu pani pannie nim niej P
VII ja ty panie pani panno on ono ona V

We You Misters Mesdames Misses Mr. & Mrs. They They (f.)
I my wy panowie panie panny państwo oni one N
II nas was panów pań panien państwa ich (nich2) G
III nam wam panom paniom pannom państwu im (nim2) D
IV nas was panów panie panny państwa ich (nich2) je (nie2) A
V nami wami panami paniami pannami państwem nimi I
VI nas was panach paniach pannach państwu nich P
VII my wy panowie panie panny państwo oni one V

Reflexive Who Nobody Somebody Anybody What (Nothing) Something Anything
I kto nikt ktoś ktokolwiek co (nic) coś cokolwiek N
II siebie, się kogo nikogo kogoś kogokolwiek (ni)czego czegoś czegokolwiek G
III sobie komu nikomu komuś komukolwiek (ni)czemu czemuś czemukolwiek D
IV siebie, się kogo nikogo kogoś kogokolwiek co (nic) coś cokolwiek A
V sobą kim nikim kimś kimkolwiek (ni)czym czymś czymkolwiek I
VI sobie kim nikim kimś kimkolwiek (ni)czym czymś czymkolwiek P
VII kto nikt ktoś ktokolwiek co (nic) coś cokolwiek V
1The short forms (mi, cię, ci, go and mu) are used after verbs; they cannot be used after prepositions or in stressed or emphasized positions (e.g., Widziałem go. Jego widziałem.).
2This form is used after prepositions (e.g., Nie ma go. Trudno jest bez niego.).
3The colloquial short form mię also exists.


www.polish-translators.com