| English English | wersja polska polski | Russian русский

Sadowska Languages
Language Classes
Language Classes

Translation
Translation

Prices & Payment
Prices

Resources
Resources

Employment
Employment Opportunities

Contact Us
Contact Us

POLISH
GRAMMAR
ADJECTIVES
GRAMATYKA
POLSKA
PRZYMIOTNIKI
Pronunciation | Useful Phrases | Noun Declensions | Adjective Declensions
Pronoun Declensions | Prepositions | Numbers
Printer Friendly VersionPrinter Friendly Version
Polish Adjective Declensions
Liczba Pojedyncza Liczba Mnoga
Forma Męska (M.) Forma Nijaka (Neuter) Forma Żeńska (Feminine) Forma Męskoosobowa (M. Personal)3 Forma M. Bezosobowa, N., Ż. (M. Imp., N., F.)4
Ożywiona(Animate)1 Nieożywiona (Inanimate)2
I -y -e -a N -i -e I
II -ego -ej G -ych II
III -emu -ej D -ym III
IV -ego -y -e A -ych -e IV
V -ym I -ymi V
VI -ym -ej P -ych V
VII -y -e -a V -i -e V


TO/TE ~ THIS/THESE
Liczba Pojedyncza Liczba Mnoga
Forma Męska (M.) Forma Nijaka (Neuter) Forma Żeńska (Feminine) Forma Męskoosobowa (M. Personal)3 Forma M. Bezosobowa, N., Ż. (M. Imp., N., F.)4
Ożywiona(Animate)1 Nieożywiona (Inanimate)2
I ten to ta N ci te I
II tego tej G tych II
III temu tej D tym III
IV tego ten to A tych te IV
V tym I tymi V
VI tym tej P tych V
VII ten to ta V ci te V
1Forma męska ożywiona (masculine animate form [people and animals]).
2Forma męska nieożywiona (masculine inanimate form [things]).
3Forma męskoosobowa (masculine personal form [people]).
4Forma męska bezosobowa, nijaka i żeńska (masculine impersonal [animals and things], neuter and feminine forms).