GRAMATYKA
POLSKA
PRZYMIOTNIKI ~ ADJECTIVES

Liczba Pojedyncza Liczba Mnoga
Forma Męska (M.) Forma Nijaka (Neuter) Forma Żeńska (Feminine) Forma Męskoosobowa (M. Personal)3 Forma M. Bezosobowa, N., Ż. (M. Imp., N., F.)4
Ożywiona(Animate)1 Nieożywiona (Inanimate)2
I -y -e -a N -i -e I
II -ego -ej G -ych II
III -emu -ej D -ym III
IV -ego -y -e A -ych -e IV
V -ym I -ymi V
VI -ym -ej P -ych V
VII -y -e -a V -i -e V


TO/TE ~ THIS/THESE
Liczba Pojedyncza Liczba Mnoga
Forma Męska (M.) Forma Nijaka (Neuter) Forma Żeńska (Feminine) Forma Męskoosobowa (M. Personal)3 Forma M. Bezosobowa, N., Ż. (M. Imp., N., F.)4
Ożywiona(Animate)1 Nieożywiona (Inanimate)2
I ten to ta N ci te I
II tego tej G tych II
III temu tej D tym III
IV tego ten to A tych te IV
V tym I tymi V
VI tym tej P tych V
VII ten to ta V ci te V
1Forma męska ożywiona (masculine animate form [people and animals]).
2Forma męska nieożywiona (masculine inanimate form [things]).
3Forma męskoosobowa (masculine personal form [people]).
4Forma męska bezosobowa, nijaka i żeńska (masculine impersonal [animals and things], neuter and feminine forms).


www.polish-translators.com