GRAMATYKA
POLSKA
DEKLINACJA ~ DECLENSIONS

RZECZOWNIKI ~ NOUNS
Liczba Pojedyncza ~ Singular Liczba Mnoga ~ Plural
Forma Męska
Masculine
Forma Nijaka
Neuter
Forma Żeńska
Feminine
Forma Męska
Masculine
Forma Nijaka
Forma Żeńska
Feminine
Twarda
Hard
Miękka
Soft
Twarda
Hard
Miękka
Soft
Twarda
Hard
Miękka
Soft
Twarda
Hard
Miękka
Soft
Twarda
Hard
-a 1 Twarda
Hard
Miękka
Soft
Twarda
Hard
Miękka
Soft
Twarda
Hard
-a 1
I -o -e -a N -y2,3 -e3 -a -y -e -y I
II -a -u4 -a -y-i G -ów -ów -y ∅ -y5 -y II
III -owi -u6 -u -e -y -i D -om III
IV I/II -o -e A I/II -a -y -e IV
V -em I -ami -mi7 V
VI -e -u8 -u -e -u8 -u -e -y -i P -ach VI
VII -e -u8 -u9 -o -e -o10 -u11 -y V -y -e -a -y -e VII
1Feminine soft consonant endings include: -ość, kolej, mysz, myśl, noc, pieśń, podróż, rzecz, twarz, wieś.
2Brat has the form bracia.
3Pan, ojciec, syn, mąż, and wuj have the forms panowie, ojcowie, synowie, mężowie, and wujowie, respectively.
4The ending -a prevails with animate nouns, but inanimate nouns may take -a or -u.
5A small group, mostly three syllables, takes -y; e.g., przymierzy, narzędzi.
6A small group, mostly monosyllabic, takes -u: Bogu, bratu, chłopu, chłopcu, diabłu, ojcu, panu, lwu, kotu, psu, światu.
7Gość, koń, pieniądz, ludzie (no sg.), przyjaciel, brat, and dziecko have the forms gośćmi, końmi, pieniędzmi, ludźmi, przyjaciółmi, braćmi, and dziećmi, respectively.
8The consonants -k(o), -g(o), and -ch(o) take the ending -u, except Bóg, which has the form Boże.
9The ending -ec mutates; e.g., chłopiec becomes chłopcze, ojciec becomes ojcze, kupiec becomes kupcze.
10The ending -i remains unchanged.
11The endings -cia, -dzia, -la, -nia, -sia, and -zia take -u.


www.polish-translators.com